online booking - VestkystCamping

For hele familien, i lysets land.
Gå til indhold
BOOK HER
Salgs- og leveringsbetingelser
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.
Betaling
Alle priser oplyst i LØKKEN VESTKYSTCAMPING online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter medmindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, MasterCard og Diners. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking.
Informationer om handel på Internettet
Du kan trygt handle på Internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via Internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk.
Forsendelse og levering
Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, en plads til egen campingvogn eller egen autocamper få forevist en kontrakt fra LØKKEN VESTKYSTCAMPING, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.
Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst på LØKKEN VESTKYSTCAMPING på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.
Rejseafbestillingsforsikring, Fortrydelsesret og refusion
Booking af ophold på campingpladser er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret, idet udlejning af midlertidigt logi til ferieformål er undtaget jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, pkt. 12.  Derfor anbefaler vi at du tegner en afbestillingsforsikring.
Du har mulighed for, umiddelbart sammen med din bestilling, at tilkøbe en rejseafbestillingsforsikring "Almindelig ved sygdom" og en rejseafbestillingsforsikring "Udvidet i alle tilfælde".
Rejseafbestillingsforsikring "Almindelig ved sygdom"
Dækker kun i tilfælde af læge dokumenteret sygdom blandt en af rejse deltagerne, ønsker du en udvidet Rejseafbestillings forsikring så vælg " Rejse afbestillings forsikring i alle tilfælde ". Forsikringen dækker således at hele det indbetalte beløb, - minus betalingen for forsikringen -, tilbagebetales til lejer,- men kun i tilfælde af dokumenteret sygdom. Denne koster 4 % af rejsens samlede pris.
Rejseafbestillingsforsikring ”I alle tilfælde”
Dækker i alle tilfælde uanset årsag. Forsikringen dækker således at hele det indbetalte beløb, - minus betaling for forsikringen -, tilbagebetales til lejer. Denne koster 7 % af rejsens samlede pris.
Rejseafbestillingsforsikringen dækker indtil ankomstdagen kl. 12.00


Registrering af oplysninger
LØKKEN VESTKYSTCAMPING registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men LØKKEN VESTKYSTCAMPING beholder registreringen i 5 år.
LØKKEN VESTKYSTCAMPING anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.
Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.
Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.
Såfremt lejemålet forhindres af forhold udenfor feriecenterets indflydelse (epidemier, katastrofe, optøjer, strejke eller lign.), hæfter Løkken VestkystCamping ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.
Har du oplevet noget, som ikke lever op til dine forventninger vedrørende en vare eller et ophold på campingpladsen, har du følgende muligheder:
  1. Henvend dig hurtigst muligt til LØKKEN VESTKYSTCAMPING med din klage. Når LØKKEN VESTKYSTCAMPING modtager klagen over en vare eller et ophold, behandler vi klagen hurtigst muligt. LØKKEN VESTKYSTCAMPING vil tage stilling til, om vi finder, at klagen er berettiget, om det modtagne skal refunderes, ombyttes, eller om der skal ydes en kompensation.
  2. Ønsker du klage forelagt en ekstern instans, kan du henvende dig til ”Center for Klageløsning”
  3. Finder du ikke en tilfredsstillende løsning på din klage i dialog med campingpladsen eller hos Center for Klageløsning, kan I klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen.

Læs mere om det offentlige forbrugerklagesystem: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/
Før I indgiver klagen til campingpladsen – eller under selve klageforløbet – er I altid velkommen til at henvende jer til DK-CAMP-sekretariatet for at drøfte jeres sag. Send en mail med jeres klagepunkter til info@dk-camp.dk.  DK-CAMP kan evt. i dialog med jer foreligge jeres klagesag for campingpladsen.
Værneting
Værneting er Retten i Hjørring.
Løkken Vestkystcamping
Kystvejen 47
9480 Løkken
CVR 34925844
TLF 98991246
DK-Plads 886
Løkken VestkystCamping
Kystvejen 47, 9480 Løkken
                  CVR 34925844
KONTAKT
Telephone:(+45) 9899 1246
Email: info@vestkystcamping.dk
Tilbage til indhold