Vilkår - Løkken Vestkyst Camping

Gå til indholdLej en cykel


2 Legepladser


GRATIS WIFI


Butik


500 m til stranden
Børn indtil 5 år gratis


LejrbålKære gæst, vi ønsker dig dejlige ferie på Løkken Vestkyst Camping, og fordi her lever mange mennesker med forskellige behov, så er der en smule regler.
§ 1. Campingreglementet og de gældende ordensregler skal overholdes.
Lejrchefen og dens assistenter har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Deres anvisninger skal altid følges.
§ 2. Ibrugtagning. Den anviste enhed skal du tage i brug, men når du ønsker en alternativ enhed, så spørg i receptionen, men skift aldrig enhed uden tilladelse.
 
§ 3. Opstilling med henblik på brandmyndighedernes 3 meter krav-skal campingvogn, telt, autocamper placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes af lejer, og der skal være min. 3 m afstand mellem opstillingerne. Som grundregel afleveres 1½ m til alle naboskel – bil og træktøj må gerne anvende denne plads. Ved mindste tvivl spørg lejrchefen. Strid om skellets placering afgøres af lejrchefen.
 
§ 4. Orden. Den lejede plads skal til enhver tid holdes ryddelig.
Undlad fodring af fugle og dyr for at forhindre skadedyr. Det er ikke tilladt at beskære træer/ buske eller foretage terrænreguleringer af enheden. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem andres pladser - brug veje og stier. Det er ikke tilladt at opsætte flagstænger, master, hegn, planter, havepavilloner.
 
Træerne og buske må ikke benyttes til tøjsnore m.v.
 
Der skal være absolut ro på pladsen mellem kl. 23:00 -7:00 lige så er alt motorkørsel forbudt i denne tidsrum.
 
Man dæmper sig ned fra kl. 22:00. Radio og fjernsyn osv. må også ikke kunne høres i dagtimerne på andre enheder. Håndværksarbejde, f.eks. save, hamre og bore er kun tilladt med lejrchefens tilladelse. Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt.
 
§ 5. Bil – kørsel og parkering. Der må kun parkeres 1 bil på enheden. Eventuel anden bil parkeres ved gæsteparkering.
 
Venligst kør kun maks. 15km/t, husk legende børn og dyr. Det er ikke tilladt for at køre over fremmede enheder, venligst benyt veje, alt unødvendig kørsel skal venligst undgås. Biler må kun med tilsvarende tilladelse (lægges synlig i bilen) indkøre i pladsen, fås når du melder dig ind i receptionen.
 
§ 6. Strøm og gas. Strømmen er ikke til opvarmning. På enhver enhed må der ifølge brandværnsmyndigheder maks. opbevares 2 stående gasflasker a 11 kg.
 
§ 7. Vand/spildevand. Spar på vandet - ingen rindende vand ved rengøring af fisk og ved vask af campingvogne. Det er ikke tilladt at trække vandslanger til at vaske campingvogn på enhedspladsen. Spildevand må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne sammen med det KEMISKE TOILET.
 
§8.Affald Der er container til husholdnings affald, organisk affald, papir og glas.
Storskrald (telte, tæpper, havemøbler o.l.) kører campisten selv til genbrugspladsen i Løkken. Dagrenovation må ikke afleveres i affaldsspandene i køkkener, på toiletter osv.
§9. Hunde og katte er velkommen men skal føres i kort snor og luftes udenfor pladsen, efterladenskaber samles op. Husdyr er ikke tilladt indendørs i servicebygningerne.
§10.Benyttelse af fællesgrill og lejrbål, legeplads, boldbaner samt lejede cykler m.m. sker på eget/forældrenes ansvar.
§11.Servicebygninger. Efter brug af toiletter, køkkener m.v. skal disse efterlades i rengjort stand. Rygning er ikke tilladt, ligesom husdyr ikke må medtages.
 
§12.Gæster- Lejer er forpligtet til at sørge for, at sine gæster meddeler deres ankomst i receptionen straks. Det gælder såvel dagsgæster som overnattende gæster. Gæster som ikke efter kl. 22:30 har forladt pladsen, gælder som overnattende gæster og må betale overnatningsgebyr.
 
§13.Ankomst og Afrejse. Når du ankommer med egen telt, campingvogn eller autocamper så er du velkommen fra kl. 12:00 og din afrejse skal ske indtil kl. 11:00 på afrejsedagen. Når du overskrider tiden ved afrejsedag så beregner vi hver time med 50,00 kr. Når du vil forlængre din ophold, henvendt dig til receptionen indtil kl. 10:00 ved afrejsedagen. Har du lejet en hytte eller telt så er du velkommen fra kl. 15:00, afrejse ved afrejsedag skal ske indtil kl. 10:00.
 
§14.Lejede hytter og telte må ved afrejse efterlades i rengjørt stand eller tegn en rengøringspauschale fra kr. 350,00
 
                                          
 
Ved misligholdelse af reglerne kan det føre til bortvisning. Der bliver ingen penge refunderet pga. misligholdelse, dårlig vejr, strømsvigt, tidligere afrejse m.m.
 
                                                            Receptionen er åben fra kl. 8:00 -23:00.
 
                                                      ©Løkken Vestkyst Camping

HANDELSBETINGELSER
I nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking og betaling. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.  Alle priser oplyst i bookingsystemet er, ligesom alle andre steder på hjemmesiden, oplyst i danske kroner, inklusive moms og alle afgifter, med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Det samme gælder også når du booker per mail eller telefon. Vi anbefaler at tegne en rejseforsikring, f.eks. Gouda

UDLEJNINGS HYTTER & UDLEJNINGS TELTE & UDLEJNINGS VOGNE
Bookingbekræftelse sendes via mail, ved booking betales 50% af beløbet og restbetaling skal ske senest 30 dage før ankomst, er bestilling foretaget mindre end 30 dage før ankomst, skal hele beløbet betales ved booking.
Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 700,00 i afbestillings gebyr.
Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris, dog ikke afbestilingsgebyr på kr. 700,00.
Ved afbestilling mindre end 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.
EGEN CAMPINGVOGN - AUTOCAMPER & TELT
Bookingbekræftelse sendes via mail, ved booking betales 50% af beløbet og restbetalingen 14 dage før ankomst, er bestilling foretaget mindre end 14 dage før ankomst, skal hele lejebeløbet betales ved booking.
Ved afbestilling mere end 14 dage før ankomst, godtgøres hele lejebeløbet, dog fratrækkes 350,.-- kr i afbestillingsgebyr.
Ved afbestilling mellem 14 dage og 10 dage  før ankomst godtgøres 50 % af opholdets pris, dog ikke afbestilingsgebyr på
kr. 350,00.
Ved afbestilling mindre end 10 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.Klagevejledning
Har I oplevet noget, som ikke lever op til jeres forventninger vedrørende en vare eller et ophold på campingpladsen, har I følgende muligheder:
  1. Henvend jer hurtigst muligt til Løkken Vestkyst Camping med jeres klage. Når Løkken Vestkyst Camping modtager klagen over en vare eller et ophold, behandler vi klagen hurtigst muligt. Løkken Vestkyst Camping vil tage stilling til, om vi finder, at klagen er berettiget, om det modtagne skal refunderes, ombyttes, eller om der skal ydes en kompensation.
  2. Ønsker I klagen forelagt en ekstern instans, kan I henvende jer til ”Center for Klageløsning”
  3. Finder I ikke en tilfredsstillende løsning på jeres klage i dialog med campingpladsen eller hos Center for Klageløsning, kan I klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen.
Før I indgiver klagen til campingpladsen – eller under selve klageforløbet – er I altid velkommen til at henvende jer til DK-CAMP-sekretariatet for at drøfte jeres sag. Send en mail med jeres klagepunkter til info@dk-camp.dk.  DK-CAMP kan evt. i dialog med jer foreligge jeres klagesag for campingpladsen.

Kystvejen 47, DK-9480 Løkken, +45 9899 1246
Tilbage til indhold